Organisatie Mercy International – House of Mercy Foundation

House of Mercy Foundation is opgericht door Mercy International in Australië (https://www.mercy-international.com).
 
Rob en Jean Dunk, een christelijk Australisch echtpaar, omarmden het idee dat de wereld je parochie / kerkelijke gemeente kan zijn. Sinds 1974 hebben zij, mede geholpen door hun kerk in Brisbane, overal in de wereld mensen en organisaties begeleid om verschil te maken in mensenlevens. Sinds 1980 hebben zij zich gericht op Thailand. Jaarlijks gaven zij onderricht aan Thaise pastors. Door hun ervaringen, wilden zij iets doen voor de achtergestelde kinderen van Thailand. In 1985 hebben zij Mercy International (MI) opgericht met behulp van hun kerk. Het doel van Mercy International is om achtergestelde kinderen de kans te bieden zich naar hun beste vermogen te ontwikkelen. Helaas is Rob Dunk in 2017 overleden, maar het werk wordt voortgezet door zijn dochter Sharon.
 
De organisatie steunt volledig op donaties, sponsoring en vrijwilligerswerk. Per jaar verrichten meerdere teams uit diverse landen een aantal weken vrijwillig allerlei soorten werk in de kinderdorpen. Daarnaast werken individuele vrijwilligers daar langere tijd.
 

Pawinee

House of Mercy Foundation

Deze door de Thaise overheid erkende stichting is door Mercy International opgericht in 2000. Zij doet het uitvoerende werk met betrekking tot de opvang, begeleiding en zorg voor de kinderen. Bovendien heeft HOMF de gebouwen en gronden van de verschillende vestigingen in eigendom.

Sinds de negentiger jaren speelt Thaise Pawinee Angnoi een belangrijke rol in de groei en ontwikkeling van het werk van Mercy International. Zij vervult thans de functie van oprichter en voorzitter van HOMF en staat aan het hoofd van de drie kinderdorpen.


Stichting Mercy International Zoetermeer

De Stichting Mercy International Zoetermeer houdt zich bezig met het inzamelen van geld ter ondersteuning van de House of Mercy Foundation. Bovendien gaan we op regelmatige basis naar de Thailand om daar vrijwilligerswerk te doen en te zien of er blijvend vooruitgang wordt geboekt.

Een groep mensen uit Nootdorp had in 2004 het plan opgevat iets te willen betekenen voor anderen die het duidelijk minder hebben in Azië. Via internet zijn zij in contact gekomen met Mercy International en de House of Mercy Foundation. Annette Doorn heeft in 2004 met deze groep vrijwilligerswerk verricht bij HOMF. In 2006 wilde zij opnieuw naar Thailand om te zien of er vooruitgang was geboekt. Daartoe heeft zij in 2005 een oproep geplaatst in de plaatselijke huis aan huis bladen.

Ik ga in Thailand vrijwilligerswerk verrichten, wie wil er met me mee.

In 2006 is zij met vier anderen voor enkele weken naar Thailand vertrokken. De ervaringen in 2006 waren zodanig positief dat is besloten door te gaan met het steunen van het werk van HOMF. In de jaren daarna zijn regelmatig bezoeken gebracht aan de kinderdorpen. Tijdens de bezoeken wordt vrijwilligerswerk verricht in de vorm van het wegwerken van veelal achterstallig onderhoud. Daarnaast wordt besproken wat de doelen zijn voor de komende jaren. Ook na ons laatste bezoek hebben we besloten door te gaan met het steunen van HOMF en Mercy International. Om beide partnerorganisaties in Thailand beter van nut te kunnen zijn, is op 20 oktober 2011 door Henny Schuchmannn, Adelbert Hesseling en Annette Doorn de Stichting Mercy International Zoetermeer opgericht. Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Annette Doorn, secretaris Gonny Poot en penningmeester Elise Struijk

bestuur