Financiën

2022 Stichting Mercy International Zoetermeer RSIN: 851032758

BALANS PER 31-12-2022
BANKREKENING NL02INGB0005604159€ 8.555,82SALDO T.B.V. MERCY INT. THAILAND€ 4.452,33
ING SPAARREKENING€ 5.000,00FUNDRAISING LOMSAK€ 1.882,58
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN€ 2.120,91
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP€ 5.100,00
TOTAAL€ 13.555,82TOTAAL€ 13.555,82
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022
GIFTEN, INKOMSTEN UIT ACTIES, ENZ.€ 10.030,65OVB. NAAR MI INZ. FUNDRAISING LOMSAK / KK€ 9.955,00
ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN€ 7.669,60OVB. MI TRUSTFUND T.B.V. SPONSORKINDEREN€ 7.597,60
FUNDRAISING LOMSAK / KHON KAEN€ 10.554,84OVB. NAAR MI TBV SPAARDOEL€ 10.550,00
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP€ 950,00OVB. NAAR MI TBV OUTREACH (GUK)€ 600,00
BANKKOSTEN€ 466,98
SALDO 2021€ 35,51
TOTAAL€ 29.205,09TOTAAL29.205,09
SALDO PER 01-01-2022€ 13.520,31
RESULTAAT 2022€ 35,51
SALDO PER 31-12-2022€ 13.555,82
TOELICHTING BATEN EN LASTEN 2022: Onder de post “Ontvangen giften” wordt verantwoord de bedragen die zijn ontvangen van kerken, instellingen en particulieren die de kinderen in Thailand een warm hart toedragen. Totaal is hiervoor ontvangen € 10.030,65. Ten behoeve van het spaardoel (renovatie smallest kids house) is door M.I. Zoetermeer € 9.000,- gedoneerd. In overleg met de directie van Mercy International is het benodigde bedrag verhoogd naar € 30.000,- vanwege stijging van de kosten. Het resterende bedrag is € 11.000,-. Daarnaast is er € 1.550,- gedoneerd ten behoeve van meubilair voor het pas gerenoveerde Living Water House. Om de bankkosten te beperken, wordt door enkele sponsoren van kinderen in Thailand hun bijdrage overgeschreven op de bankrekening van Mercy International Zoetermeer. Eénmaal per jaar wordt het totaal bedrag (over 2022 € 7.597,60) overgemaakt naar Mercy Int. Foundation. Het saldo ad € 2.120,91 betreft vooruitbetalingen voor het komende jaar.

2021 Stichting Mercy International Zoetermeer RSIN: 851032758

BALANS PER 31-12-2021
BANKREKENING NL02INGB0005604159€ 8.520,31SALDO T.B.V. MERCY INT. THAILAND€ 5.438,66
ING SPAARREKENING€ 5.000,00FUNDRAISING LOMSAK€ 1.882,74
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN€ 2.048,91
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP€ 4.150,00
TOTAAL€ 13.520,31TOTAAL€ 13.520,31
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
GIFTEN, INKOMSTEN UIT ACTIES, ENZ.€ 7.070,71OVB. NAAR MI INZ. FUNDRAISING LOMSAK€ 4.850,00
ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN€ 5.505,80OVB. MI TRUSTFUND T.B.V. SPONSORKINDEREN€ 6.433,80
FUNDRAISING LOMSAK€ 6.822,74OVB. NAAR MI TBV SPAARDOEL€ 10.000,00
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP€ 2.750,00OVB. NAAR MI TBV OUTREACH (GUK)€ 600,00
BANKKOSTEN€ 260,72
SALDO 2021€ 4,73
TOTAAL€ 22.149,25TOTAAL€ 22.149,25
SALDO PER 01-01-2021€ 13.515,58
RESULTAAT 2021€ 4,73
SALDO PER 31-12-2021€ 13.520,31
TOELICHTING BATEN EN LASTEN 2021: Onder de post “Ontvangen giften” wordt verantwoord de bedragen die zijn ontvangen van kerken, instellingen en particulieren die de kinderen in Thailand een warm hart toedragen. Totaal is hiervoor ontvangen € 7.070,71. Ten behoeve van het spaardoel (renovatie smallest kids house) is door M.I. Zoetermeer € 10.000,- gedoneerd. Hiermee is voorzien in de helft van het benodigde budget van € 20.000,-. Om de bankkosten te beperken, wordt door enkele sponsoren van kinderen in Thailand hun bijdrage overgeschreven op de bankrekening van Mercy International Zoetermeer. Eénmaal per jaar wordt het totaal bedrag (over 2021 € 6.433,80) overgemaakt naar Mercy Int. Foundation. Het saldo ad € 2.048,91 betreft vooruitbetalingen voor het komende jaar.

2020 Stichting Mercy International Zoetermeer RSIN: 851032758

BALANS PER 31-12-2020
BANKREKENING NL02INGB0005604159€ 6.515,58SALDO T.B.V. MERCY INT. THAILAND€ 8.534,41
ING SPAARREKENING€ 7.000,00FUNDRAISING LOMSAK€ 510,00
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN€ 2.071,17
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP€ 2.400,00
TOTAAL€ 13.515,58TOTAAL€ 13.515,58
STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2020
GIFTEN, INKOMSTEN UIT ACTIES, ENZ.€ 7.298,80OVB. NAAR MI INZ. FUNDRAISING LOMSAK€ 9.735,61
ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN€ 6.378,60OVB. MI TRUSTFUND T.B.V. SPONSORKINDEREN€ 9.153,80
FUNDRAISING LOMSAK€ 9.365,00OVB. NAAR MI TBV SPAARDOEL€ 8.000,00
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP€ 2.400,00OVB. NAAR MI TBV OUTREACH (GUK)€ 600,00
BANKKOSTEN€ 260,22
SALDO 2020– € 2.307,23
TOTAAL€ 25.442,40TOTAAL€ 25.442,40
SALDO PER 01-01-2020€ 15.822,81
RESULTAAT 2020– € 2.307,23
SALDO PER 31-12-2020€ 13.515,58
TOELICHTING BATEN EN LASTEN 2020: Onder de post “Ontvangen giften” wordt verantwoord de bedragen die zijn ontvangen van kerken, instellingen en particulieren die de kinderen in Thailand een warm hart toedragen. Totaal is hiervoor ontvangen € 7.298,80. Ten behoeve van het spaardoel (renovatie Living Water house) is door M.I. Zoetermeer € 8.000,- gedoneerd. Samen met de donatie van vorig jaar is daardoor voorzien in het benodigde budget van € 15.000,-. Om de bankkosten te beperken, wordt door enkele sponsoren van kinderen in Thailand hun bijdrage overgeschreven op de bankrekening van Mercy International Zoetermeer. Eénmaal per jaar wordt het totaal bedrag (over 2020 € 9.153,80) overgemaakt naar Mercy Int. Foundation. Het saldo ad € 2.071,17 betreft vooruitbetalingen voor het komende jaar.2019 Stichting Mercy International Zoetermeer RSIN: 851032758

BALANS PER 31-12-2019
BANKREKENING NL02INGB0005604159€ 5.822,81SALDO T.B.V. MERCY INT. THAILAND€ 10.696,01
ING SPAARREKENING€ 10.000,00FUNDRAISING LOMSAK€ 880,61
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN€ 2.246,19
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP€ 2.000,00
TOTAAL€ 15.822,81TOTAAL€ 15.822,81

STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2019
GIFTEN, INKOMSTEN UIT ACTIES, ENZ.€ 13.406,50OVB. NAAR MI INZ. FUNDRAISING LOMSAK€ 5.000,00
ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN€ 5.749,00OVB. MI TRUSTFUND T.B.V. SPONSORKINDEREN€ 6.424,00
FUNDRAISING LOMSAK€ 3.780,00OVB. NAAR MI TBV SPAARDOEL€ 7.000,00
OVB. NAAR MI TBV OUTREACH (GUK)€ 600,00
BANKKOSTEN€ 235,81
SALDO 2019 € 3.675,69
TOTAAL€ 22.935,50TOTAAL€ 22.935,50

SALDO PER 01-01-2019€ 12.147,18
RESULTAAT 2019 € 3.675,69
SALDO PER 31-12-2019€ 15.822,81
TOELICHTING BATEN EN LASTEN 2019: Onder de post “Ontvangen giften” wordt verantwoord de bedragen die zijn ontvangen van kerken, instellingen en particulieren die de kinderen in Thailand een warm hart toedragen. Totaal is hiervoor ontvangen 13.406,50. Ten behoeve van het spaardoel (renovatie Living Water house) is door M.I. Zoetermeer € 7.000,- gedoneerd. Het totaal benodigde budget is € 15.000,-. Om de bankkosten te beperken, wordt door enkele sponsoren van kinderen in Thailand hun bijdrage overgeschreven op de bankrekening van Mercy International Zoetermeer. Eénmaal per jaar wordt het totaal bedrag (over 2019 € 6.424,00) overgemaakt naar Mercy Int. Foundation. Het saldo ad € 2.246,19 betreft vooruitbetalingen voor het komende jaar.

2018 Stichting Mercy International Zoetermeer RSIN: 851032758

BALANS PER 31-12-2018
BANKREKENING NL02INGB0005604159€ 2.147,12SALDO T.B.V. MERCY INT. THAILAND€ 4.889,51
ING SPAARREKENING€ 10.000,00FUNDRAISING LOMSAK€ 2.100,61
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN€ 3.157,00
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP€ 2.000,00
TOTAAL€ 12.147,12TOTAAL€ 12.147,12
STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2018
GIFTEN, INKOMSTEN UIT ACTIES, ENZ.€ 7.540,84OVB. NAAR MI INZ. FUNDRAISING LOMSAK€ 6.000,00
ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN€ 9.961,00OVB. MI TRUSTFUND T.B.V. SPONSORKINDEREN€ 8.986,00
FUNDRAISING LOMSAK€ 3.941,21OVB. NAAR MI TBV SPAARDOEL€ 12.500,00
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP€ 2.000,00OVB. NAAR MI TBV SICK ROOM€ 2.000,00
OVB. NAAR MI TBV OUTREACH (GUK)€ 600,00
BANKKOSTEN€ 201,79
SALDO 2018– € 6.844,74
TOTAAL€ 23.443,05TOTAAL€ 23.443,05
SALDO PER 01-01-2018€ 18.911,86
RESULTAAT 2018– € 6.844,74
SALDO PER 31-12-2018€ 12.147,12
TOELICHTING BATEN EN LASTEN 2018: Onder de post “Ontvangen giften” wordt verantwoord de bedragen die zijn ontvangen van kerken, instellingen en particulieren die de kinderen in Thailand een warm hart toedragen. Totaal is hiervoor ontvangen € 7.540,84. Ten behoeve van het spaardoel (een song taew) is door M.I. Zoetermeer € 12.500,- gedoneerd. Het nieuwe vervoersmiddel is hard nodig in LomSak, Phetchabun. Om de bankkosten te beperken, wordt door enkele sponsoren van kinderen in Thailand hun bijdrage overgeschreven op de bankrekening van Mercy Int. Zoetermeer. Eénmaal per jaar wordt het totaal bedrag (over 2018 € 8.986,00) overgemaakt naar Mercy Int. Foundation. Het saldo ad € 3.157,00 betreft vooruitbetalingen voor het komende jaar.