Financiën

Financien 2020

TOELICHTING BATEN EN LASTEN 2020

Onder de post “Ontvangen giften” wordt verantwoord de bedragen die zijn ontvangen van kerken, instellingen en particulieren die de kinderen in Thailand een warm hart toedragen. Totaal is hiervoor ontvangen € 7.298,80.  Ten behoeve van het spaardoel (renovatie Living Water House) is door M.I. Zoetermeer € 8.000,- gedoneerd. Samen met de donatie van vorig jaar is daardoor voorzien in het benodigde budget van € 15.000,-.

Om de bankkosten te beperken, wordt door Nederlandse sponsoren van kinderen in Thailand hun bijdrage overgeschreven op de bankrekening van MI Zoetermeer. Eenmaal per jaar wordt het totaal bedrag (over 2020 € 9.153,80) overgemaakt naar HOMF. Het saldo ad € 2.071,17 betreft vooruitbetalingen voor het komende jaar.

Mercy international
mercy international

TOELICHTING BATEN EN LASTEN 2019

Onder de post “Ontvangen giften” wordt verantwoord de bedragen die zijn ontvangen van kerken, instellingen en particulieren die de kinderen in Thailand een warm hart toedragen. Totaal is hiervoor ontvangen € 13.406,50. Ten behoeve van het spaardoel (renovatie Living Water House) is door M.I. Zoetermeer € 7.000,- gedoneerd. Het totaal benodigde budget is € 15.000,- Om de bankkosten te beperken, wordt door Nederlandse sponsoren van kinderen in Thailand hun bijdrage overgeschreven op de bankrekening van MI Zoetermeer. Eenmaal per jaar wordt het totaal bedrag (over 2019 € 6.424,00) overgemaakt naar HOMF. Het saldo ad € 2.246,19 betreft vooruitbetalingen voor het komende jaar.

mercy international
mercy international

TOELICHTING BATEN EN LASTEN 2018

Onder de post “Ontvangen giften” wordt verantwoord de bedragen die zijn ontvangen van kerken, instellingen en particulieren die de kinderen in Thailand een warm hart toedragen. Totaal is hiervoor ontvangen € 7.540,84. Ten behoeve van het spaardoel (een song taew) is door M.I. Zoetermeer € 12.500 gedoneerd. Het nieuwe vervoersmiddel is hard nodig in Lom Sak, Phetchabun. Om de bankkosten te beperken, wordt door Nederlandse sponsoren van kinderen in Thailand hun bijdrage overgeschreven op de bankrekening van MI Zoetermeer. Eenmaal per jaar wordt het totaal bedrag (over 2018 € 8.986,00)  overgemaakt naar HOMF. Het saldo ad € 3.157,00 betreft vooruitbetalingen voor het komende jaar.

mercy international