Financieel verslag 2019

 

STICHTING MERCY INTERNATIONAL ZOETERMEER
BALANS PER 31-12-2019
ING BANKREKENING NL02INGB0005604159 € 5.822,81 SALDO T.B.V. MERCY INT. THAILAND € 10.696,01
ING SPAARREKENING € 10.000,00 FUNDRAISING LOMSAK

€ 880,61

VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN € 2.246,19
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP 2020 € 2.000,00
TOTAAL € 15.822,81 TOTAAL € 15.822,81
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
GIFTEN, INKOMSTEN UIT ACTIES, ENZ. € 13.406,50 OVB. NAAR MERCY INT. INZ. FUNDRAISING LOMSAK € 5.000,00
ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN € 5.749,00 OVB. AAN MERCY INT. TRUSTFUND T.B.V. SPONSORKINDEREN € 6.424,00
FUNDRAISING LOMSAK € 3.780,00 OVB. NAAR MERCY INT. TBV SPAARDOEL € 7.000,00
OVB. NAAR MERCY INT. TBV OUTREACH (GUK) € 600,00
BANKKOSTEN € 235,81
SALDO 2019 € 3.675,69
TOTAAL € 22.935,50 TOTAAL € 22.935,50

 

TOELICHTING BATEN EN LASTEN 2019
Onder de post “Ontvangen giften” wordt verantwoord de bedragen die zijn ontvangen van kerken, instellingen en particulieren die de kinderen in Thailand een warm hart toedragen. Totaal is hiervoor ontvangen € 13.406,50
Ten behoeve van het spaardoel (renovatie Living Water House) is door M.I. Zoetermeer € 7.000,- gedoneerd. Het totaal benodigde budget is € 15.000,-.
Om de bankkosten te beperken, wordt door enkele sponsoren van kinderen in Thailand hun bijdrage overgeschreven op de bankrekening van Mercy Int. Zoetermeer.

Eénmaal per jaar wordt het totaal bedrag (over 2019 € 6.424,00)  overgemaakt naar Mercy Int. Foundation. Het saldo ad € 2.246,19 betreft vooruitbetalingen voor het komende jaar.

SALDO PER 01-01-2019 € 12.147,18
RESULTAAT 2019 € 3.675,69
SALDO PER 31-12-2019 € 15.822,81