Financieel verslag 2014

Balans per 31-12-2014
ING bankrekening
 €          263,37
Saldo t.b.v. MERCY INT. THAILAND
 €   24.459,56
ING Spaarrekening  €     31.453,54 Fundraising Elise Struijk  €     5.121,35
vooruit ontvangen t.b.v. Sponsorkinderen  €     2.136,00
TOTAAL  €     31.716,91 TOTAAL  €   31.716,91
 
Staat van Baten en Lasten over 2014
Giften, Inkomsten uit Acties, enz.  €       6.691,82
Ontvangen t.b.v. Sponsorkinderen  €       4.364,00 ovb. aan Mercy INT. trustfund t.b.v. Sponsorkinderen  €     3.360,00
Fundraising Elise Struijk  €       3.043,00 Bankkosten  €        106,75
Rente  €          196,24 Saldo 2014  €   10.828,31
TOTAAL  €     14.295,06  TOTAAL  €   14.295,06
 
TOELICHTING BATEN EN LASTEN 2014
Onder de post “Ontvangen giften” wordt verantwoord de bedragen die zijn ontvangen van kerken, instellingen en particulieren die de kinderen in Thailand een warm hart toedragen. Totaal is hiervoor ontvangen € 6,691,82
Om de bankkosten te beperken, wordt door enkele sponsoren van kinderen in Thailand hun bijdrage overgeschreven op de bankrekening van Mercy Int. Zoetermeer. Eénmaal per jaar wordt het totaal bedrag (over 2014 € 3.360) overgemaakt naar Mercy Int. Foundation. Het saldo ad € 2.136 betreft vooruitbetalingen voor het komende jaar.
De door de St. Mercy Int. Zoetermeer gemaakte kosten zijn in totaal € 106,75 bestaande uit bankkosten. Dit werd ruimschoots gecompenseerd met de ontvangen rente ad € 196,24 over de spaarrekening.
SALDO PER 01-01-2014:  €             20.888,60
RESULTAAT 2014  €             10.828,31
SALDO PER 31-12-2014:  €             31.716,91