Resultaten

Acties en Resultaten > Financiën 2005 – 2018

Stichting Mercy International Zoetermeer

BEKNOPT FINANCIEEL OVERZICHT VANAF DE START VAN DE STICHTING IN HET NAJAAR VAN 2005

         
Jaar   Inkomsten   Uitgaven
2005/2006 € 4.233 € 3.387
2007 € 21.517  € 0
2008 € 4.478 € 23.043
2009 € 11.480 € 5.679
2010 € 7.937 € 12.241
2011 € 27.857 € 16.656
2012 € 23.759 € 26.940
2013 € 27.129 € 19.555
2014 € 14.295 € 3.467
2015 € 23.130 € 12.470
2016 € 18.747 € 46.120
2017 € 24.043 € 20.056
2018 € 23.443 € 30.287
Telling   € 232.048   € 219.901
Saldo per 31-12-2018     € 12.147
TOTAAL   € 232.048   € 232.048

Specificatie van de uitgaven 2005-2018

Betalingen aan Mercy Int. Thailand € 178.757
Doorbetaling sponsorgelden € 39.535
Bankkosten € 1.130
Oprichtingskosten stichting € 396
Overige kosten € 83
Totaal       € 219.901