Mercy International

Mercy International is een Australische stichting die in Thailand drie kinderopvangcentra voor wezen, vondelingen en andere kinderen zonder stabiele thuissituatie heeft opgericht en continu ondersteunt in Lomsak (Phetchabun), in Khon Kaen en in Phrae.
Rob en Jean Dunk, een christelijk Australisch echtpaar, omarmden het idee dat de wereld je parochie  / kerkelijke gemeente kan zijn. Sinds 1974 hebben zij, mede geholpen door hun kerk in Brisbane, overal in de wereld mensen en organisaties geholpen en ondersteund die een verandering in het leven van mensen teweeg wilden brengen. Sinds 1980 hebben zij zich gericht op Thailand. Jaarlijks gaven zij lezingen voor Thaise pastors. Door hun ervaringen, wilden zij iets  doen voor de achtergestelde kinderen van Thailand. In 1985 hebben zij Mercy International (MI) opgericht met behulp van hun kerk. Het enige oogmerk van Mercy International is om achtergestelde kinderen te helpen het hoogst bereikbare in hun leven te bereiken. In januari 2017 heeft Rob Dunk wegens ziekte het voorzitterschap van Mercy International overgedragen aan zijn dochter Sharon Dunk.
 De organisatie steunt volledig op giften, donaties, sponsoring en vrijwilligerswerk. Per jaar verrichten 20 tot 30 teams 1 à 2 weken vrijwillig allerlei soorten werk bij HOMF. Daarnaast werken individuele vrijwilligers daar langere tijd.