Mercy International Zoetermeer

Een groep mensen uit Zoetermeer en omstreken heeft in 2004 het plan opgevat iets te willen IMG_2118betekenen voor anderen die het duidelijk minder hebben. Via internet zijn zij in contact gekomen met Mercy International en de House of Mercy Foundation. Annette Doorn heeft in 2004 in deze groep vrijwilligerswerk verricht bij HOMF. In 2006 wilde zij opnieuw naar Thailand om te zien of er vooruitgang was geboekt. Daartoe heeft zij in 2005 een oproep geplaatst in de plaatselijke huis aan huis bladen. `Ik ga in Thailand vrijwilligerswerk verrichten, wie wil er met me mee.`
 In 2006 is zij met vier anderen naar Thailand vertrokken. Deze mensen maken nagenoeg allemaal nog deel uit van de huidige groep uit Zoetermeer. De ervaringen in 2006 waren zodanig positief dat is besloten door te gaan met het steunen van het werk van HOMF. In 2008, 2011, 2013, 2015, 2016 en 2017 zijn nogmaals bezoeken gebracht aan HOMF. Tijdens de bezoeken wordt vrijwilligerswerk verricht in de vorm van het wegwerken van (veelal) achterstallig onderhoud.
Daarnaast wordt besproken wat de doelen zijn voor de komende jaren. Ook na ons laatste bezoek hebben we besloten door te gaan met het steunen van HOMF en MI.
Om beide partner organisaties in Thailand beter van nut te kunnen zijn, is op 20 oktober 2011 de Stichting Mercy International Zoetermeer opgericht. De Stichting telt drie bestuursleden met als voorzitter Annette Doorn, secretaris Adelbert Hesseling en penningmeester Henny Schuchmann.

 Inzameling plannen 2017

In Nederland proberen wij op zoveel mogelijk manieren geld in te zamelen. Met dit geld ondersteunen wij dan in overleg met House of Mercy Foundation en Mercy International door hen geformuleerde doelen.Tot 2019 zamelen we geld in voor de aanschaf van een songtaew voor lokaal vervoer binnen LomSak e.o. Een songtaew is een overdekte pick-up met bankjes voor passagiers. Deze is noodzakelijk geworden door het gewijzigd beleid van de overheid om personeel/kinderen achterin een pick-up zonder zitplaatsen te vervoeren. Een mogelijk vervolg-project is de verharding van de weg die door het centrum van Ban Meata/LomSak voert. Ook is het mogelijk een kind te sponsoren. Neem daarvoor contact op met het contactformulier.