Khon Kaen

Dit centrum ligt in de wijk Ban Kota in de stad Khon Kaen en is gestart in 1998. De levensverwachting voor hiv besmette kinderen was toen 8 jaar. Men startte daarom met het opnemen van hiv besmette baby’s, kleuters en peuters. Dankzij goede medische verzorging, goed eten en veel aandacht is er een goede hoop dat kinderen van deze levensbedreigende ziekte herstellen. Momenteel leven hier circa 18 tieners die geïnfecteerd zijn met hiv of aids en 9 gezonde baby’s/peuters/kleuters.
In 2013 is men naar een nieuw gebouwd, eigen onderkomen verhuisd dat ruimte biedt aan het dubbele aantal kinderen. Het bestaat uit drie huizen voor de kinderen, een eetzaal/keuken/wasserij, een betonnen speelplaats en twee reeds bestaande gebouwen. Een ervan is kantoor, het andere dient voor huisvesting van vrijwilligers. Een van de kinderhuizen is geheel betaald uit giften en donaties die door Mercy International Zoetermeer werden ontvangen. Op het terrein is ruimte voor nog eens drie huizen voor huisvesting van kinderen (fase 2). De bouw van deze uitbreiding vindt pas plaats als er behoefte aan is en de financiën toereikend zijn.