Financieel verslag 2017

 

 

 

STICHTING MERCY INTERNATIONAL ZOETERMEER
BALANS PER 31-12-2017
ING BANKREKENING NL02INGB0005604159

€ 6.490,03

SALDO T.B.V. MERCY INT. THAILAND

€ 12.650,46

ING SPAARREKENING

€ 12.501,83

FUNDRAISING ELISE STRUIJK

€ 4.509,40

VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN

€ 1.832,00

TOTAAL

€ 18.991,86

TOTAAL

€ 18.991,86

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
GIFTEN, INKOMSTEN UIT ACTIES, ENZ.

€ 13.921,88

OVB. NAAR MERCY INT. LOMSAK INZ. FUNDRAISING ELISE STRUIJK

€ 0,00

ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN

€ 5.729,00

OVB. AAN MERCY INT. TRUSTFUND T.B.V. SPONSORKINDEREN

€ 6.437,00

FUNDRAISING ELISE STRUIJK

€ 4.384,40

OVB NAAR MERCY INT. TBV BOUWACTIVITEITEN

€ 13.600,00

RENTE

€ 7,46

BANKKOSTEN

€ 19,06

RESULTAAT 2017

€ 3.986,68

TOTAAL

€ 24.042,74

TOTAAL

€ 24.042,74

TOELICHTING BATEN EN LASTEN 2017
Onder de post “Ontvangen giften” wordt verantwoord de bedragen die zijn ontvangen van kerken, instellingen en particulieren die de kinderen in Thailand een warm hart toedragen. Totaal is hiervoor ontvangen € 13.921,88
Ten behoeve van de renovatie en uitbreiding van het Bill McMartin House met 8 appartementen is door M.I. Zoetermeer € 13.600 gedoneerd. Men hoopt dit project eind 2017 te kunnen opleveren waardoor er plaats is voor 16 studenten.
Om de bankkosten te beperken, wordt door enkele sponsoren van kinderen in Thailand hun bijdrage overgeschreven op de bankrekening van Mercy Int. Zoetermeer. Eénmaal per jaar wordt het totaal bedrag (over 2017 € 6.437)  overgemaakt naar Mercy Int. Foundation. Het saldo ad € 1.832 betreft vooruitbetalingen voor het komende jaar.
SALDO PER 01-01-2017 € 15.005,18
RESULTAAT 2017 € 3.986,68
SALDO PER 31-12-2017

€ 18.991,86