Financieel verslag 2015

Balans per 31-12-2015
ING bankrekening
 € 212,48
Saldo t.b.v. MERCY INT. THAILAND
 € 39.823,55
ING Spaarrekening  € 42.165,07 Fundraising Elise Struijk  € 974,00
vooruit ontvangen t.b.v. Sponsorkinderen  € 1.580,00
TOTAAL  € 42.377,55 TOTAAL  € 42.377,55
 
Staat van Baten en Lasten over 2015
Giften, Inkomsten uit Acties enz.  € 5.310,03  Ovb. aan Mercy INT. LOMSAK inz. fundraising Elise Struijk € 7.621,35
ontvangen t.b.v. Sponsorkinderen  € 4.116,00 Ovb. aan Mercy INT. trustfund t.b.v. sponsorkinderen  € 4.672,00
Fundraising Elise Struijk  € 3.474,00 Bankkosten  € 176,22
Rente  € 230,18 Saldo 2015  €10.660,64
TOTAAL  €23.130,21  €23.130,21
 
TOELICHTING BATEN EN LASTEN 2015
Onder de post “Ontvangen giften” wordt verantwoord de bedragen die zijn ontvangen van kerken, instellingen en particulieren die de kinderen in Thailand een warm hart toedragen. Totaal is hiervoor ontvangen €15.310,03.
Om de bankkosten te beperken, wordt door enkele sponsoren van kinderen in Thailand hun bijdrage overgeschreven op de bankrekening van Mercy Int. Zoetermeer. Eénmaal per jaar wordt het totaal bedrag (over 2015 €4.116) overgemaakt naar Mercy Int. Foundation. Het saldo ad €1.580,00 betreft vooruitbetalingen voor het komende jaar.
De door de St. Mercy Int. Zoetermeer gemaakte kosten zijn in totaal €176,22 bestaande uit bankkosten. Dit werd ruimschoots gecompenseerd met de ontvangen rente ad €230,18 over de spaarrekening.
SALDO PER 01-01-2015:  €             31.716,91
RESULTAAT 2015  €             10.660,64
SALDO PER 31-12-2015:  €             42.377,55