Home

Mercy international Zoetermeer

Op 20 oktober 2011 is Mercy International geworden tot de Stichting Mercy International Zoetermeer. De Stichting is aangemeld bij de Kamer van Koophandel met nummer 53824229.     De belastingdienst heeft de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling        (ANBI) zodat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.
Het RSIN nummer is 851032758 (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). De Stichting bestaat uit 3 bestuursleden en ca 10 vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor hun diensten.
De statuten vindt u hier
Het bestuur van Stichting Mercy International Zoetermeer heeft een actueel beleidsplan opgesteld als hulpmiddel bij het besturen van de stichting. Het bevat concrete handvatten     voor de periode totdat weer een team naar Thailand vertrekt (planning 2018). Het beleidsplan   is met alle vrijwilligers die betrokken zijn bij Stichting Mercy International Zoetermeer samengesteld. Voor het beleidsplan 2017 – 2019 klik hier.

Missie
Wij steunen weeskinderen en in de steek gelaten kinderen in Thailand.
Doel
Deze steun geven wij door geld in te zamelen en in Thailand vrijwilligerswerk te verrichten.
Middel
In 2004 zijn we in contact gekomen met de House of Mercy Foundation (HOMF) (Stichting Huis van Barmhartigheid). Deze Thaise stichting beheert drie kindertehuizen en een school voor kinderen uit arme gezinnen in Thailand. Door deze stichting financieel en met vrijwilligerswerk te ondersteunen, bereiken wij ons doel. HOMF is in 2000 opgericht door Mercy International (MI), een Australische organisatie die in 1986 dit werk is begonnen.